Sản phẩm chọn màu sắc, dung lượng

1.000 1.000
Màu sắc
Xanh Đỏ
Dung lượng
16G 32G 64G
Số lượng
còn hàng

Chi tiết sản phẩm

Mô tả sản phẩm thứ 2.
Đề xuất